Prosurge 50


Filteret som beskytter:

1. Bredbånd interface
2. ISDN telefoni
3. Betalingsterminaler
4. Routere
5. Switcher
6. Fast telefoni

Dette er et vel utprøvd beskyttelsesfilter som hindrer transienter og overspenninger i å ødelegge tilkoblet utstyr.

Etter planen så skal Prosurge 50 være i handelen i slutten av April 2009.

Dette er en beskyttelse som er enkel å montere selv , den krever ikke autorisert elektriker for å installere.

Prosurge 100


Filteret som beskytter:

1. Brannsentraler
2. Alarmsentraler
3. Mindre hus sentraler
4. Alarmsendere
5. Bredband

Dette er et vell utprøvd beskyttelse filter som hindrer transienter og overspenninger i å ødelegge tilkoblet utstyr.

Etter planen så skal Prosurge 100 være i handelen i slutten av April 2009.

Dette er en beskyttelse som krever autorisert elektriker for å installere

Prosurge 500


Filteret som beskytter:

1. Større brannsentraler som kommuniserer mellom bygninger
2. Alarmsentraler
3. Adgangs kontrollere
4. Hus sentraler
5. Større nettverk

Dette er et vell utprøvd beskyttelse filter som hindrer transienter og overspenninger i å ødelegge tilkoblet utstyr.
Prosurge 500 er i handelen.
Dette er en beskyttelse som krever autorisert installatør. Nettdelen tåler 500Watt.