Allserv AS
5729 MODALEN

Besøksadresse:
Industrihuset - Modalen

Telefon: +47 909 29 237

E-post: firmapost@allserv.no

Her finner du oss

Reparasjoner

Allserv AS utfører reparasjoner på all type elektronikk. Med et stort reservedel og komponentlager fra en rekke leverandører foretar vi reparasjoner på elektronikk levert fra blant annet - ABB Master Systemer,ABB Robot styringer, ABB Magnostat, Kværner turbinregulator, Konik, Siemens, Scanmatic, NEBB, Lehemkuhl med mer. Vi reparerer også det aller meste innen kraftforsyninger slik som DC/DC konvertere AC/DC og DC/AC. Vi reparerer vern og måleverdiomformere F.eks Gossen Metrawatt, Camille Bauer.

Reservedeler og erstatningskort
Allserv AS lagerfører en rekke kort og tilleggsutstyr fra en rekke produsenter for rask og effektiv levering til kunde. Det kan være alt i fra CPU kort, digitale inn eller utgangskort, analoge inngang eller utgangskort, minnekort, tastaturer, skjermer, modem med mer. Kort for turbinregulatorer, magnostat, måleutstyr fra en rekke leverandører. Har vi ikke kortet du trenger klarer vi normalt å fremskaffe den nødvendige delen.

Reparasjoner og service annet utstyr (ROV)
Vi foretar også service og vedlikehold av undervannsfarkoster (ROV), kamera med mer. Vi har meget gode kunnskaper og fasiliteter til å foreta, full service og vedlikehold av ROV utstyr - farkoster og styringsenheter, og gjennomfører en rekke oppdrag for ulike selskaper innen undervannsindustrien.

Andre tjenester fra Allserv AS
Service og feilsøkingsoppdrag, konsulent og prosjekt tjenester.