Allserv AS
5729 MODALEN

Besøksadresse:
Industrihuset - Modalen

Telefon: +47 909 29 237

E-post: firmapost@allserv.no

Her finner du oss

Filterteknologi

Med mer enn 25års erfaring innen kraftproduksjon og styringselektronikk har vi utviklet spesialfiltre for å sikre stabil drift av anlegget. Vi har utviklet filterløsninger innen områder hvor vi vet det oppstår feilsituasjoner, og hvor det ikke finnes produkter på markedet som på en god måte kan beskytte anleggene mot feil. Vi reparerer kontinuerlig elektronikk som har vært utsatt for forstyrrelser på likespenningsanlegget. Feilsituasjonene som oppstår er kritiske og fører som oftest til kostbare driftstanser.

Likestrømsfilter

All elektronikk til styring av kraftverkene benytter seg av likestrøm. Disse anleggene er meget sårbare for støy og overspenninger. For effektiv støy og overspenningsbeskyttelse av elektroniske 12v- 24v -48V -110v og 220v DC anlegg har vi utviklet filtre som vil beskytte anleggene.

Normal har alt elektronisk utstyr som kobles til ovennevnte spenninger en innbygget DC/DC konverter. Spenningene omformes til +5V, + - 12V og + - 15V.

Ofte stilles det ikke krav til reflektert støy fra DC/DC konvertere. Det stilles bare krav til utstrålt støy. Dette resulterer ofte i støy på DC fordelingen, som igjen kan skape problemer for nærliggende DC/DC konvertere. Konverterne kan trigge på støypulsene. Likerettere og vekselrettere produserer også støy på likestrøms fordeling.

Et velkjent problem ved tyristor / transistorhavari i likerettere er at spenningen stiger, med det resultat at batterilandesikringen ryker. Derved mistes batteriets filterfunksjon, og spenning og støy stiger på likestrømsnettet.
Et annet problem oppstår ved overspenninger som skyldes lyn og torden. Vårt filter vil i slike situasjoner tre i funksjon og redde utstyret.
Våre filtre har vært i bruk i likestrømsanlegg i 10 år. I denne perioden har det ikke vært registrert havari på noen av de anlegg der filtrene er montert.

I et tilfelle ble det målt 380 mV ved 1,3Mhz på likestrømsnettet. Etter at filtrene ble satt i drift forsvant all støy. Ved høye utladninger så trer filteret i funksjon, og kobler ut utstyret som det beskytter , for så å koble det inn etter ca 1-2 ms.Ved ekstreme overspenninger kobler filteret ut tilkoblet utstyr - og alarm utløses.

Filtrene egner seg til bruk i forbindelse med sambandsutstyr, RTU, vannstandsmålere, dataloggere og lignende. Dette er ofte svært kostbart utstyr som det og kan være lang leveringstid på. Prisene for filtrene vil variere fra ca kr. 3,000.- til ca kr. 5,000.- eks. mva, FOB , varierende etter spenningsnivå og last. For større partier vil det bli gitt rabatter.

Filter for målesløyfer
Det er et kjent problem at en kan få uforutsette utfall og feilmålinger, feildetekteringer pga støy som kommer inn på målesløyfer, og oppfanges av analoginngangene i kontrollanlegg. Feilen oppstår i et meget kort tidsintervall som ikke blir logget i styreenheten, men prosessen kan gå til stopp, dette kan ha meget alvorlige konsekvenser. Støy som overspenninger, transienter, støy fra inn og utkoblinger fra effektbrytere, start stopp motorer, radiosamband, mobiltelefoni etc. For å overkomme denne type feil har vi utviklet en filterserie med filter for følgende bruksområder: Analog filter, PT-100 filter, Ohm filter og RS-232 filter.

Måledata Likestrømsfilter mod. Allf 48-620

Signal til filter:
- 10dB 600 ohm 0,775v

Fig 1. Måledata Allf 48-620

Fig 2. Måledata Allf 48-620
Trigger point 64v 1500W Peak pulse capacity at 1,0ms
Effect:48v 6,2a

Dimensjoner likestrømsfilter Allf 48-620