ALV1 - Innfasingsautomatikk

Allserv AS har nå kommet med en ny generator innfasings-enehet ALV1

Innfasings-enheten erstatter HT 17 og IKA 4.

ALV1 er en plugg and playenhet.

Glem kompliserte utskiftningsprosesser!

Ved erstatning av IKA 4.

Skru enheten løs fra 19" racket og trekk ut begge AMP pluggene i bakkant samt jording. Monter deretter pluggene og jordingen, skru enheten fast i racket og sett spenningen på. Innfasingsenheten er nå klar til bruk!

Ved erstatning av HT 17.

Skru enheten løs fra 19" racket og trekk ut AMP pluggen i bakkant samt jording. Monter deretter pluggen og jordingen, skru enheten fast i racket og sett spenningen på. Innfasingsenheten er nå klar til bruk!

Enklere kan det ikke bli!

Les brosjyre